SEFOS servern har fullt inbyggt stöd för DKIM signering av mail.
Möjligheten finns även att låta mailen gå ut genom en organisations egen SMTP server som sköter DKIM signeringen.