SEFOS är väldigt flexibelt och modulärt byggt och då vi har separerat på kryptering och autentisering har vi idag möjlighet att implementera vilken metod för verifiering som helst.


SEFOS har idag följande authentiseringslösningar: 


* SITHS

* BankID
* Freja

* SMS


Behöver ni fler metoder för att verifiera era kunder ta kontakt med oss på sales@sefos.se