Vad är det för skillnad mellan en SEFOS-nod för lokal installation och en SEFOS-nod som tjänst? 


Rent funktionsmässigt skiljer sig det inget mellan en SEFOS-nod som tjänst eller en nod som installeras lokalt i en egen datahall. Skillnaden är snarare sättet som tjänsten konsumeras. Det vill säga, med en lokal nod får du full kontroll på noden men också ett ökat ansvar att nödvändig infrastruktur finns på plats så att SEFOS fungerar som det skall. Att använda SEFOS som tjänst är ett smidigt sätt för mindre till medelstora företag som vill kunna skicka känslig information via Outlook men som inte nödvändigtvis vill hantera en egen serverinfrastruktur.