Exchange on-premise måste köras från Exchange 2016 CU3 och uppåt för att kunna använda Add-in.

Mobil addins fungerar inte på on-premise installationer.