För att kunna använda SEFOS Outlook Add-in måste du använda något av följande: 


* Outlook 2016 eller senare på Windows

* Outlook 2016 eller senare på Mac

* Outlook på iOS

* Outlook på Android

* Outlook i browser och Exchange 2016 eller senare

* Outlook i browser och Office 365

* Outlook.com