Exchange behöver installera följande modul för att SEFOS Outlook Add-in ska få rättigheter att kommunicera.


Installera "IIS CORS modul" till IIS servern.


Ladda ner och installera filen från denna länk:

https://www.iis.net/downloads/microsoft/iis-cors-module


Konfiguration

 

Efter installation behöver man konfigurera rättigheterna.

Editera web.config på IIS Default Web Site.


Ändra från

<cors enabled="true"></cors>

Till 

<cors enabled="true">
  <add origin="*" allowed="false"/>
  <add origin="https://addin-outlook.sefos.se" allowCredentials="true">
    <allowMethods>
      <add method="GET" />
      <add method="HEAD" />
      <add method="POST" />
      <add method="PUT" /> 
      <add method="PATCH" />   
      <add method="DELETE" />    
    </allowMethods>
    <allowHeaders allowAllRequestedHeaders="true" />
  </add>
</cors>