Skapa en API nyckel


Skapa en funktionsbrevlåda.

Gå in på inställningar till den skapade funktionsbrevlådan och gå till API. Klicka på lägg till så genereras en access token. 

Denna token ska du spara och använda i API anropet.

Kopiera också functionbox_uuid som också ska användas i anropet.


Integrering

 

REST beskrivning hittar du här

https://api-documentation.sefos.se/

 

Man ska anropa 

https://FQDN/server/rest/ som baseUrl


Exempel:


{
  "functionbox_uuid": "u95yt3zx933p:09pf5h9o",
  "subject": "subject 1 2 3",
  "body": "testing 1 2 3",
  "settings": {
    "loa_level": 3,
    "require_response": 1
  },
  "attachments": [
    {
      "Content": "dGVzdGluZw",
      "Name": "test.txt",
      "ContentType": "text/plain"
    }
  ],
  "external_text": "external text 1 2 3",
  "external_participants": [
    {
      "email": "minmail@test.com",
      "language": "sv",
      "authentication_method": "se-eid",
      "authentication_identifier": "19470922-xxxx"
    }
  ]
}

Där skickar man till en person som måste identifiera sig med BankID eller Freja eID.

Meddelandet har inställningen loa level 3 dvs för att kunna öppna detta meddelande måste personen identifiera sig med en LOA 3 nivå. Läs mer hos DIGG. Den är inställd på "require_response" vilket möjliggör att personen kan svara efter personen identifierat sig.


Skicka till en person som identifierar sig med mobil:

{
  "email": "minmail@test.com",
  "language": "sv",
  "authentication_method": "sms",
  "authentication_identifier": "+461234567890"
}

Skicka till en person som identifierar sig med SITHS:

{
  "email": "minmail@test.com",
  "language": "sv",
  "authentication_method": "siths",
  "authentication_identifier": ""
}